Lezecká stěna

Lezeckastena001
Lezeckastena002
Lezeckastena003
Lezeckastena004
Lezeckastena005
Lezeckastena006
Lezeckastena007
Lezeckastena008

Provozovatel lezecké stěny ZŠ Wolkerova:  Základní škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, zastoupená ředitelem M. Fikarem

Správce stěny:  Michal Husár

Parametry stěny:  Výška 11 metrů, šířka 7,5 metrů + 12 metrů dlouhý strop. Boulderovací stěna 4 x 7,5 metrů

Provozní doba stěny:  Veřejnost Září - Květen,  Pondělí, Středa, Pátek 17:00 - 21:00 hodin


Po předchozí domluvě možnost pronájmu i mimo provozní hodiny pro veřejnost (volejte do 12 hodin)

Telefon ZŠ Wolkerova: 569 429 918

Telefon správce Michal Husár: 603 807 909

Možnost zapůjčení kopletního lezeckého vybavení - sedáky, lana, jistící pomůcky

Lezeckastena009

Ceník lezecké stěny

Lezecká stěnaCena
Vstup dospělý 50,- / 1 osoba
Vstup děti do 12 let 30,- / 1 osoba
Pronájem stěny - bez instruktora 350,- Kč / hodinu
Permanentka 10 vstupů 450,- Kč
Permanentka 20 vstupů 800,- Kč
Kurz Základů lezení na umělé stěně 1500,- Kč / 8 hodin
Zapůjčení sedáku 10,- Kč
Zapůjčení lana 30,- Kč
Zapůjčení jistítka 10,- Kč

Provozní řád lezecké stěny

Všichni návštěvníci umělé lezecké stěny (dále „stěna“) jsou povinni řídit se tímto provozním řádem, dbát pokynů pověřených pracovníků provozovatele a správce stěny, dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a chovat se bezpečně k sobě i ostatním návštěvníkům.

Každý účastník provozu stěny je povinen důkladně si přečíst Provozní řád a vyplnit registrační osvědčení či se prokázat registračním průkazem.

Účastník platí vstupné v hotovosti konající službě.

Každý účastník se v prostoru stěny pohybuje na vlastní nebezpečí a s ohledem na svůj zdravotní stav. Počíná si obezřetně, bere ohled na sebe i ostatní a dbá pokynů služby.